LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® 50 SX® - torjuu rikkakasvit rehumaissilla ja laitumilla

Rikkakasvien torjuntaan nurmien suojaviljoista, viljellyiltä laitumilta sekä rehumaissilta, sopii käytettäväksi pohjavesialueilla.

Harmony® 50 SX® on joustava pienannosaine jolla on  laajat tankkiseosmahdollisuudet. SX® formulaationa valmiste liukenee täydellisesti ruiskutusveteen joka helpottaa ja nopeuttaa ruiskun pesua.

Harmony® 50 SX® vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta ja paras teho saadaan rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella-2-lehtiasteella. Lämmin ja kostea sää edistää vaikutusta.  Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti, mutta lopullinen teho tulee näkyviin vasta noin 7-10 päivän kuluttua.

Käsittelyn jälkeen voi kasvustossa näkyä ohimenevä vaaleneminen kevätviljoilla ja rehumaissilla. Heinän kasvu saattaa myös hidastua ruiskutuksen jälkeen, mutta palautuu normaaliksi kasvukauden loppuun mennessä.  Suojaviljaa ruiskutettaessa viljan tulee olla tasaisesti orastunutta heinien ja apilan vioitusriskin vähentämiseksi. Märkyydestä kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa.

Harmony® 50 SX® tehoaa hyvin tai erinomaisesti seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka,  pillike, lemmikki, lutukka, peltotaskuruoho,  jauhosavikka, pihatatar, kiertotatar, ukontatar, rikkasinappi, linnunkaali, peippi ja pihatähtimö. Teho ruiskaunokkiin, peltoemäkkiin, kierumataraan , tädykkeisiin ja orvokkiin on kohtalainen.

Laidunnurmella  Harmony® 50 SX® valmisteella on erittäin hyvä teho hierakoihin, nokkoseen ja koiranputkeen; hyvä teho lutukkaan, peippeihin, siankärsämöön, tädykkeisiin, leinikeihin, ohdakkeeseen ja pihatähtimöön sekä kohtalainen teho voikukkaan.

Rehumaissilla paras teho saadaan jaetulla käsittelyllä. Ensimmäinen käsittely tehdään rikkakasvien sirkkalehtiasteella ja toinen ruiskutus tehdään 10–12 vrk:n kuluttua uusien rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella. Rehumaissia ei pidä ruiskuttaa maissin 6-lehtiasteen jälkeen tai jos maissin lehdet ovat kosteita.

Rehumaissilla erittäin hyvä teho rikkoihin saadaan  jateulla Harmony® SX®  ja Titus WSB®  käsittelylla:

  1. Ruiskutus:Harmony® 11,25 g/ha + Titus® 30 g/ha + kiinnite 0,1 L/ha
  2. Ruiskutus: Harmony® 7,5 g/ha + Titus® 20 g/ha + kiinnite 0,1 L/ha.

 

 

Lue aina käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Huomioi kaikki varoitusmerkit ja tekstit. Vain ammattikäyttöön.

Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Notera alla varningsmärken och texter. Endast för professionellt bruk.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.fi uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.