LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Olet tässä Etusivu / Tuotteet

Kasvinsuojeluaineet ja lehtilannoitteet nykyaikaiseen ja tehokkaaseen maanviljelyyn

 

FMC Agricultural Solutions tavoitteena on tutkimus- ja kehitystyön tuloksena tuoda markkinoille kestäviä ratkaisuja ja uusia nykyaikaisia kasvinsuojelu-aineita ja lehtilannoitteita jotka ovat optimoitu viljelykasvien ravinnetarpeisiin.

 

FMC panostaa uusien tehoaineryhmien löytämiseen ja tuotekehitystyöhön jotta voimme tarjota viljelijöille monipuoliset ja nykyaikaiset kasvinsuojeluaineet, jotka auttavat ratkaisemaan kasvintuhoojien aiheuttamat ongelmat ja samalla suojelevat viljelykasveja rikoilta, taudeilta tai tuhohyönteisiltä.

 

Uusien kasvinsuojeluaineiden kehittäminen on pitkäjänteistä ja resursseja vaativaa toimintaa. Paikallisten käyttäjäkokemusten hankkiminen on tärkeä osa FMC:n laatu- ja turvallisuusajattelua, jotta voimme tarjota Suomeen sopivia ratkaisuja entistä paremmin ja taloudellisemmin.

 

Perusteellisesti tutkitut ja hyvin jäljitettävissä olevat kasvinsuojeluaineet varmistavat viljelijälle hyvän ja laadukkaan sadon, sekä ovat yhä tärkeämpi osa elintarvikeketjua.

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Lue aina käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Huomioi kaikki varoitusmerkit ja tekstit. Vain ammattikäyttöön.

Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Notera alla varningsmärken och texter. Endast för professionellt bruk.

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.