LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Glyfonova® Bio

 

Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.


pdf Glyfonova® Bio etiketti (236.6 KB)


Glyfonova® Bio kayttoturvallisuustiedote


Glyfonova® Bio vaikuttaa kasveihin ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta, joten rikkakasvien tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Monivuotiset rikkayrtit torjutaan juuri ennen niiden kukintaa tai sen aikana, kuitenkin aina ennen rikkakasvien tuleentumista. Hukkakaura torjutaan viimeistään sen tullessa röyhylle.

 

Valmisteen teho alkaa näkyä 10-14 vrk:n kuluttua ruiskutuksesta. Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta tai sade ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää valmisteen tehoa.

Valmiste ei tehoa jäätyneessä kasvustossa. Halla ei kuitenkaan heikennä tehoa, jos ruiskutus tehdään sulaneeseen kasvustoon.

 

Eri käyttökohteita koskevat käyttöohjeet ovat myyntipakkauksen taskussa erillisessä liitteessä, löydät ne myös oheisesta etiketistä.

 

Käyttökohteet:

  1. viljelysmaat ennen kevätkylvöä tai –istutusta tai sadonkorjuun jälkeen
  2. viljapellot ennen suorakylvöä tai sen jälkeen
  3. viljapellot puinnin yhteydessä
  4. kynnettävät nurmet
  5. muokkaamaton kesanto
  6. hedelmätarhat
  7. viljelemättömät alueet
  8. sivelykäsittely kasvukauden aikana viljelysmailta, monivuotisten kasvien alustoilta ja riviväleistä, viljelemättömiltä alueilta sekä metsänviljelyssä.
  9. metsänuudistusaloilla vesakontorjuntaan lehvästöruiskutuksena, kantokäsittelynä ja taskutuksena sekä ruohovartisten kasvien torjuntaan.
  10. hukkakauran torjuntaan muokkaamattomalla kesannolla ja viljelemättömillä alueilla.

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Lue aina käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Huomioi kaikki varoitusmerkit ja tekstit. Vain ammattikäyttöön.

Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Notera alla varningsmärken och texter. Endast för professionellt bruk.

FMC Privacy-Statement 

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.